Khách sạn Northern Saigon

11 A Thi Sách, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh - Vietnam.
 (84.28) 38251.751 - 38251.752.
 (84.28) 38251.651.
 reservation@northernhotel.com.vn.
 www.northernhotel.com.vn.

Bấm vào đây để xem chi tiết trên Google map